Окръжен съд - Ловеч
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 21.1.2019г. до 21.1.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат