Л Окръжен съд
овеч
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Съдебната палата - Ловеч
Координати на съда
Обяви и Съобщения
Структура на съда
Съдии
Служби
Деловодства
Дейности и практики
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
Справки в Единния портал за е-правосъдие
История на съда
Районни съдилища
РС Ловеч
РС Луковит
РС Тетевен
РС Троян
Проекти
Новини / информация
Нормативни актове
Примерни съдебни бланки
Тарифи
ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следств
ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК
Вещи лица
НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Списък
Декларации по ЗПКОНПИ
Съдебни заседатели
Медиатори
Полезна информация
Годишни отчетни доклади
Резултати от проверки
Декларации по ЗПУКИ
Вътрешни правила на Окръжен съд - Ловеч
Правила за достъп до обществена информация
Вътрешни правила за изпращане на призовки и съобщения чрез e-mail по реда на чл.42, ал.4 и сл. ГПК
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата
Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
Вътрешни правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие
Съдебни изпълнители - публични продани
Профил на купувача
 СПРАВКИ ПО ДЕЛА    Свършени дела  
 Свършили дела

ЗА СПРАВКА ПО №,  ВИД ДЕЛО И ГОДИНА

ПОСЕТЕТЕ ЦУБИПСА (Централен уеб-базиран

интерфейс за публикуване на съдебни актове):

http://legalacts.justice.bg 

2018г.

 Януари 2018 02 03 04 05 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31  
 Февруари 2018 01 02 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28      
 Март 2018 01 02 06 07 08 09 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30    
 Април 2018 02 03 04 05 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30        
 Май 2018 02 03 04 08 09 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 25 28 29 30 31      
 Юни 2018 01 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29    
 Юли 2018 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31  
 Август 2018 01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31
 Септември 2018  03 04 05 07 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 25 26 27 28          
 Октомври 2018  01 02 03 04 05 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31
 Ноември 2018  01 02 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30  
 Декември 2018  03 04 05 06 07 10 11 12 13 14                          

 

СПРАВКИ ЗА ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

 2017г.  2016г. 2015г. 2014г. 2013г. 2012г. 2011г. 2010г. 2009г. 2008г.


Ловеч, 5500, ул. Търговска 41, тел. (068) 68 98 98, факс (068) 60 10 48, e-mail: los@gbg.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР